• Organigrama

 • Regulamente

Regulamente de organizare internă

2023-2024 | 2022-2023 |_2021-2022 | 2020-2021

Regulament intern_2022-2023

R.O.F.U.I.P.-2022-anexă-la-O.M.E.-nr.-4.183-din-04.07.2022

 • Rapoarte de activitate

An calendaristic 2023

 • Plan de dezvoltare instituţională

 2021-2026 | 2017-2021

 • Oferta educaţională 

2023-2024| 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021

 • Contracte, fişe de post, decizii

Contract educaţional

Contract de management educaţional director

Contract de management educaţional director adjunct

Fişa postului director

Fişa postului director adjunct

Decizie detasare interesul invatamantului director adjunct

Contract de management administrativ financiar director

 • Ştate de funcţii

La data de 01.10.2023 |La data de 01.10.2022 | La data 01.10.2020

 • Etică şi integritate

2023-2024|2022-2023 | 2021-2022| 2020-2021

 • Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Regulament cadru de organizare şi funcţionare

Raport anual de evaluare internă a calităţii 

2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021  |  2019-2020

 • D.A.I.

D.A.I. anual până la 15 iunie 2024

D.A.I. anual până la 15 iunie 2023

D.A.I. anual până la 15 iunie 2022

D.A.I. 30 de zile de la numire 2022

D.A.I. anual până la 15 iunie 2021

D.A.I. anual până la 15 iunie_2020

 • Hotarari ale Consiliului de Administratie

 • Transparenta veniturilor

 • Situaţii financiare

Hotărâre Consiliului Judeţean nr.328 pe anul 2022 – aprobare buget CŞEI Delfinul

Proiect Buget venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

Proiect Buget venituri şi cheltuieli pentru anul 2021

Proiect Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

Raport privind execuţia activităţii financiare la data de 31.12.2019

0