REVISTA PREZENTARE │ REDACȚIE

Problematica abordată de revista PSICES cuprinde: articole şi cercetări de specialitate ale cadrelor didactice, prezentări de proiecte și parteneriate educaționale, semnalarea noutăților în domeniul tehnologiilor asistive pentru persoane cu dizabilități.

Revista este înregistrată la Centrul Național ISSN, Biblioteca Națională a României, având codul: ISSN 2784 – 0816 ISSN – L 2784 – 0816.

Materiale acceptate:

 • articole didactice;
 • rezumate ale cercetărilor științifice;
 • studii de specialitate;
 • prezentări de proiecte și parteneriate educaționale;
 • prezentări ale noutăților din domeniul tehnologiilor asistive;
 • studii de caz.

Materialele propuse spre publicare trebuie să respecte următoarele cerinţe:

 • materialele nu vor depăși 5 pagini;
 • tehnoredactarea se va realiza în WORD, format A4, cu font Times New Roman, mărime font 12, spaţiere la 1,5 rânduri;
 • titlul lucrării va fi scris cu majuscule, cu font Times New Roman, Bold, mărime font 12, spaţiere la 1,5 rânduri;
 • Numele şi prenumele autorului, şcoala şi localitatea unde predă acesta vor fi trecute sub titlu, cu font Times New Roman, mărime font 12, spaţiere la 1,5 rânduri, aliniere la dreapta;
 • textul trebuie să fie obligatoriu cu diacritice, să respecte regulile de punctuație și ortografie precum și exigențele stilului științific, ale deontologiei profesionale;
 • menționarea în corpul articolului a sursei originale din care autorul a preluat o idee, o imagine, un grafic, un tabel etc.
 • eventualele surse bibliografice vor fi precizate la finalul materialului.

Autorii care au trimis articole pentru publicare sunt de acord cu procesarea datelor personale și își asumă respectarea legislației în vigoare, referitoare la plagiat și dreptul de proprietate intelectuală.

Întreaga responsabilitate pentru conținutul materialului aparține autorului.

Articolele propuse pentru publicare vor fi trimise la adresa: revistapsices@gmail.com și se va completa: formularul de înscriere.

Autorii ale căror articole au fost publicate vor primi adeverințe care să le servească la întocmirea dosarului personal.

0