Activitatea educațională și terapeutic recuperatorie este asigurată de :

 • profesori psihopedagogie specială;
 • profesori și învățători educatori;
 • profesori logopezi;
 • profesori kinetoterapeuți;
 • profesori de sprijin;

Servicii educaţionale:

 • activitate didactică individualizată conform planurilor cadru și programelor pentru învățământ special;
 • terapie educațională complexă și integrată;
 • terapii specifice;

În cadrul acestor activităţi se urmăreşte însuşirea de către elevi a unor abilităţi cognitive, se vizează obţinerea unor tehnici de învăţare, a unor deprinderi de muncă individuală şi de grup.

Resurse materiale și umane:

 • patru săli pentru preşcolari;
 • 28 de săli de clasă pentru elevi;
 • o sală pentru educaţie fizică;
 • o sală pentru kinetoterapie;
 • un teren de sport;
 • opt cabinete de terapii specifice;
 • o ludotecă;
 • o sală pentru dezvoltarea autonomiei personale;
 • o sală pentru modelaj;
 • o sală de stimulare senzorială;
 • o cameră de resurse pentru invăţământul la domiciliu şi serviciile educaţionale de sprijin ;
 • un cabinet medical.
 • o cancelarie;
 • birouri pentru contabilitate, secretariat, asistență socială;
 • o sală pentru consiliul de administrație;
 • o gradină senzorială;
 • o gradină pentru flori și legume.
0