Țări partenere: Turcia; Lituania; România

Grup țintă: 7-12 ani

Proiectul se adresează elevilor din învățământul special și celor integrați în învățământul de masă. În cadrul proiectului, elevii din învățământul special și colegii lor vor lucra împreună și vor colabora pentru realizarea sarcinilor propuse.

Prin abordarea STEAM, se urmărește creșterea competențelor de cunoștințe conceptuale. Mai mult, ne propunem să oferim elevilor noștri oportunitatea de a exersa gândirea critică, creativitatea, imaginația, rezolvare de probleme și abilitățile de colaborare, totul prin abordarea STEAM. În cadrul proiectului se vor desfășura experimente simple, activități artistice și matematice în funcție de nivelul și nevoile elevilor.

Rezultate asteptate

  • Promovarea și diseminarea abordării STEAM;
  • Încurajarea utilizării abordării interdisciplinare, între știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică;
  • Dobândirea capacității de a produce soluții la problemele din lumea reală;
  • Creșterea atenției și concentrării la copii;
  • Asigurarea dezvoltarii motricității grosiere și motricității fine;
  • Îmbunătățirea abilităților elevilor de rezolvare a problemelor și de gândire creativă;
  • Dezvoltarea abilităților de auto-exprimare ale elevilor și a cooperării;
  • Implicarea familiei, ca parte a procesului de educație și formare;
0