MISIUNE

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul Constanța oferă servicii de asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu deficiență mintală de diverse grade din județul Constanta, servicii care vizează formarea unor deprinderi și competențe de bază ca premise ale integrării socio-profesionale în funcție de potențialul individual.

Creșterea calității vieții copiilor cu cerințe educaționale speciale și a familiilor acestora prin oferirea de servicii educaționale specializate in vederea integrării  școlare, sociale si profesionale.

VIZIUNE

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul “Constanța este o instituție modernă care își propune să promoveze programe educaționale și terapeutic-recuperatorii centrate pe valori și principii ale educației incluzive, care să ofere copiilor cu cerințe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce privește autonomia personală și socială, responsabilitatea, încrederea în sine și toleranța

Ca urmare a modificării nevoilor la nivelul comunității, a schimbărilor intervenite la nivelul cadrului legislativ, precum si alinierea tarii noastre la principiile si valorile europene, consider ca viziunea supra instituției școlare poate fi formulată astfel:

 Transformarea centrului școlar intra-un furnizor  de servicii de asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru copiii, elevii, tinerii cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului special și special integrat, in vederea formarii unor abilități si competențe necesare integrării sociale și profesionale, precum si dezvoltarea unei culturi a incluziunii.

ȚINTE STRATEGICE

  • Asigurarea caracterului diferențiat al învățării si recuperării în funcție de nevoile educaționale si potențialul elevilor și creșterea calității actului educațional prin oferirea unui curriculum la decizia școlii diversificat și atractiv;
  • Dezvoltarea și diversificarea serviciilor de asistență psihopedagogică și educațională pentru a acoperi nevoile educaționale și de terapie ale copiilor cu cerințe educaționale speciale de la nivelul întregii comunității școlare.
  • Eficientizarea procesului de recuperare a elevilor cu deficiență mintală severă și deficiențe asociate prin utilizarea in activitatea curenta a cunoștințelor și deprinderilor practice dobândite ca urmare a formării continue a cadrelor didactice;
  • Transformarea imaginii de „școală specială” percepută la nivelul comunității în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, comunitate de învățare și centru educațional și terapeutic ce are ca finalitate adaptarea socială și profesională a beneficiarilor noștri și promovarea stării de bine a elevilor și cadrelor didactice deopotrivă.
1+