MISIUNE

Creşterea calităţii vieţii copiilor cu cerinte educationale speciale şi a familiilor acestora prin oferirea de servicii educaționale specializate in vederea integrarii scolare, sociale si profesionale.

VIZIUNE

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa este o instituţie modernă care îşi propune să promoveze programe educaţionale şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive, care să ofere copiilor cu cerinţe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa.

Ca urmare a modificării nevoilor la nivelul comunitătii, a schimbărilor intervenite la nivelul cadrului legislativ, precum și alinierea țării noastre la principiile si valorile europene, consider ca viziunea asupra instituției școlare poate fi formulată astfel:

 Transformarea centrului școlar într-un furnizor  de servicii de asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii, elevii, tinerii cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului special şi special integrat, în vederea formării unor abilități și competenţe necesare integrării sociale şi profesionale, precum și dezvoltarea unei culturi a incluziunii.

ȚINTE STRATEGICE

  • Asigurarea caracterului diferențiat al învățării și recuperării în funcție de nevoile educaționale și potențialul elevilor.
  • Dezvoltarea unor servicii complementare de asistență psihopedagogică și educațională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale – premisă a transformării centrului în centru resursă în domeniul educației speciale.
  • Eficientizarea procesului de recuperare a elevilor cu deficiență mintală severă și deficiențe asociate prin utilizarea în activitatea curentă a cunoștințelor și deprinderilor practice dobândite ca urmare a formării continue a cadrelor didactice;
  • Dezvoltarea dimensiunii europene prin promovarea serviciilor instituției și cooptarea a cât mai mulți parteneri

 

 

0