În clasa pregătitoare din învățământul special și învățământul special integrat cu clasa/grupa sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar.

La solicitarea scrisă a părinților pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educaționale speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la unitatea de învățământ specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special.

Astfel, înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative:

  • copie a actului de identitate propriu,
  • copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale,
  • certificatului de Orientare Şcolară, emis de Comisia de Orientare Şcolară din cadrul CJRAE Constanţa.

Menţionăm că planul de școlarizare pentru anul 2021-2022 cuprinde pentru 

Clasa pregătitoare – 2 clase cu 12 locuri.

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, Calendarul înscrierilor, precum şi planul de şcolarizare pentru clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022, se regăsesc ataşate în cadrul acestei informări precum şi la avizierul unităţii de învăţământ.

0