Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ special

Conform Ordinului 5573/2011, în unitățile de învățământ special pot fi școlarizați copii/elevi cu deficiențe/dizabilități medii, severe, grave, profunde sau asociate în baza certificatului de orientare școlară și profesională emis de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din județ.

               Pentru a obține acest certificat de orientare școlară și profesională, părințele/tutorele/reprezentantul legal al copilului va depune la C.J.R.A.E. un dosar cu următoarele documente:

 • actul de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
 • actele de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
 • documentul prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
 • ancheta socială de la SPAS/DGASPC;
 • fişa medicală sintetică de la medicul de familie;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • fişa de evaluare psihologică;
 • fişa psihopedagogică;
 • foaia matricolă/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
 • certificatul de orientare şcolară/profesională, dacă este cazul;
 • certificatul de grad de handicap;
 • alte documente (se specifică).

Date de contact pentru programarea în vederea evaluării pentru emiterea certificatului de orientare școlară și profesională:

https://cjraect.ro/program-echipa-s-e-o-s-p/

Documentele tipizate (inclusiv cardul de programare) pot fi descărcate de aici:

https://cjraect.ro/documente-tipizate-in-vigoare/

0