CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE MUNCITOR ÎNTREŢINERE septembrie 2020

Centralizator nominal pentru ocuparea postului de muncitor întreținere

Borderou de notare_proba interviu concurs muncitor întreținere

Borderou de notare_proba practică concurs muncitor întreținere

Anexa 1 la Procesul Verbal în vederea selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de MUNCITOR ÎNTREȚINERE

Anexa 1

ANUNŢ

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor întreţinere, perioadă nedeterminată, în data de 7 şi 8 septembrie 2020, ora 10,00, la sediul unităţii din Constanţa, str. Semănătorului, nr. 8.

1+

Lasă un răspuns