Istoric

C.Ş.E.I „Delfinul„ este o instituție de educație specială ce oferă servicii de calitate elevilor cu deficiențe din județul Constanța.
 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa îşi deschide porțile la data de 01.10.1960, conform deciziei nr.1708 – emisă de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al oraşului Constanţa prin care se înfiinţează prima unitate şcolară pentru copii cu deficienţe mintale, parte integrantă a învăţământului public, cu sediul în strada Delfinului, nr. 2, în localul fostei Şcoli nr.8 din cartierul Anadalchioi.
În anul 1963, şcoala primeşte un nou spaţiu în apropiere de locația inițială, la următoarea adresă: strada Semănătorului nr.8.
Aproximativ 100 de elevi, profesorii lor și personal administrativ s-au mutat în şcoala cu nouă săli de clasă, încălzire cu lemne, sală de educaţie fizică, un atelier şi un loc de 5000 mp (cu grădini de flori, zarzavat şi un spaţiu de joacă), școală ce ulterior a devenit spaţiu didactic pentru câteva zeci de profesori şi câteva sute de elevi , şcolari şi mai apoi şi preşcolari .
Acum, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă„Delfinul„ își desfășoară activitatea didactică și de recuperare în 21 de săli de clasă, 3 săli pentru preșcolari.
Acestor spaţii destinate învăţământului care asigură integral desfăşurarea procesului didactic li se adaugă spaţiile pentru activităţi specifice: cabinetul de psihodiagnoză, cabinete pentru terapia tulburărilor de limbaj, sala de kinetoterapie, ateliere şcolare pentru preprofesionalizare, biblioteca. O sală de educaţie fizică ,o sală de kinetoterapie,două săli de calculatoare,o sală pentru activitaţile de ludoterapie,o sală pentru stimulare multisenzorială, o sală pentru olărit, o sală pentru activitatea de dezvoltare a autonomiei personale.

Pin It on Pinterest