Terapii specifice

                                         

                                                

  

        Kinetoterapia

 

              Reprezintă ramura terapeutică ce folosește ca mijloc specific mișcarea, în scopul recuperării somato-funcționale, motrice și psihomotrice sau al reeducării funcțiilor compensatorii, în cazul deficiențelor parțial reversibile șau ireversibile. Ea este indinspenabilă recuperării medicale, readaptării psihice, reeducării profesionale și adaptării sociale.

              Kinetoterapia aplicată în școala noastră urmărește recuperarea elevilor cu deficiențe locomotorii și afecțiuni neuro-motorii (la nivel central sau periferic), grefate pe deficiențe mintale medii, severe și/sau asociate.

              Kinetoterapia poate fi aplicată sub diverse forme, indiferent de tipul  și gravitatea deficienței primare pe fondul căreia este grefată afecțiunea motorie: imitații și jocuri, gimnastică medicală selectivă, dansul curativ, terapia ocupațională/ergoterapia. Astfel kinetoterapia contribuie la creșterea gradului de adaptabilitate prin corectarea, ameliorarea și/sau compensarea afecțiunilor aparatului locomotor.  Școala dispune de o sală de sport modernă, dotată cu aparate corespunzătoare demersului terapeutic.

 

      Terapia tulburărilor de limbaj

 

               Terapia logopedică se alătură și totodată completează seria terapiilor de care beneficiază elevii școlii noastre. Având în vedere specificul deficiențelor copiilor, datorate în mare parte etiologiei sau unui diagnostic medical complex, demersul terapeutic este puțin diferit, în sensul că se acordă o mai mare importanță și ca întindere în timp, exercițiilor pentru mobilitatea aparatului fono-articulator, respectiv musculaturii faciale, labiale și linguale.

              Pe lângă metodele și tehnicile terapeutice clasice, cunoscute, aplicate pentru corectarea unor sunete pronunțate distorsionat sau emiterea altora noi, o pondere importantă o au exercițiile de stimulare și îmbogățire a vocabularului activ, dat fiind că o parte a elevilor cuprinși în terapie prezintă sindromul de nedezvoltare a limbajului datorat, fie lipsei de stimulare, mai ales în cazul copiilor instituționalizați, fie altor deficiențe asociate.  Cabinetele logopedice sunt dotate cu materiale specifice atât tradiționale cât și moderne . 

 

 

               

        Psihodiagnoza şi consilierea psihopedagogică

 

 

           

              Se desfăşoară în cabinetul special amenajat pentru aceste activităţi şi vizează stabilirea  caracteristicilor şi structurii personalităţii copilului în  vederea  instruirii, educării, recuperării şi integrării sociale, precum şi orientarea şcolară şi profesională a acestora,asigurând consiliere psihopedagogică  pentru  copii şi părinţii acestora .

 

 


                  

               Terapia educaţională complexă şi integrată

 

              Are la bază un curriculum structurat pe următoarele arii de dezvoltare :            

  -aria de dezvoltare intelectuală

  -aria de dezvoltare perceptivă

  -aria de dezvoltare fizică

  -aria de dezvoltare personală şi socială.

                          Aceasta cuprinde cinci module :

                ►stimularea cognitivă–activităţi de învăţare ce vin în sprijinul activităţilor instructiv educative realizate de profesorul psihopedagog,

prin completarea și consolidarea acestora;

                ►terapia ocupaţională-urmăreşte formarea unor deprinderi adaptive ce-i permit copilului să-şi satisfacă nevoile personale şi să se adapteze la mediu ;

                ►formarea autonomiei personale-formarea capacităţilor copilului de a fi independent –igiena personala, reguli de comportare ;

                ►socializarea –are scopul de a pregăti copii pentru integrarea optimă în viaţa socială şi familială;

                ►ludoterapia-prin joc se vine în sprijinul copilului în dezvoltarea spiritului creator, spiritului de echipă. Extinderea școlii cu un nou corp  terapeutic crește eficiența activității de recuperare a copiilor cu CES

 

                                                                                                                                                                                         


 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva
"Delfinul" Constanta
Str. Semanatorului, Nr.8, Constanta, CP: 900389
Tel: 0241 514 123
Fax: 0241 514 122
E-mail: scsp1cta@yahoo.com