>> Link-uri:   

Portal educațional dedicat

PREZENTARE PROIECT

                Începând cu anul școlar 2010-2011, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva ”Delfinul” Constanta a participat la proiectul “Sprijinirea sistemului educaţional special prin portal educaţional specializat“, cod SMIS-CSNR 4422, implementat de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiectivul general al proiectului 

Dezvoltarea şi stimularea sistemului educaţional special pentru a facilita copiilor cu cerinţe educative speciale (celor cu deficienţe mentale în particular) o înţelegere mai bună a mediului şi a societăţii în care se dezvoltă, cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea activa si responsabila la viața socială.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • dezvoltarea şi implementarea de lecţii educaţionale destinate elevilor cu cerinţe educationale speciale, ţinând cont de cerinţele programei speciale, de particularităţile acestui grup de copii şi aliniate la standardele internaţionale de curriculum şi calitate şi la principiile unei educaţii incluzive;
  • deprinderea unor abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor TIC şi a resurselor şi facilităţilor oferite de Internet, de către elevii cu cerinţe educationale speciale;
  • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursă de predare şi integrarea acesteia în educaţie;
  • creşterea capacităţii la nivel central şi local de administrare a soluţiilor software dedicate îmbunătăţirii proceselor educaţionale la nivel de insituţie de învăţământ;

În cadrul acestui proiect, unitatea noastră a participat la următoarele activități:

  • dotarea școlii cu un laborator TIC (stații de lucru, notebook, proiector și ecran de proiectie, imprimanta multifuncționala, echipamentele de retea şi dispozitivele necesare pentru conectare (UPS, router, cablare etc), echipamente de conectare la Internet (WAN: Wireless Router/Firewall) precum şi aplicaţiile software de bază aferente (sistem de operare, aplicatii tip office, antivirus);
  • conectarea școlii la infrastructura broadband
  • formarea unui număr de 11 cadre didactice ale școlii, pentru utilizarea de lecții educaționale multimedia destinate elevilor din sistemul educațional special;
  • acces la un portal educațional dedicat

         Deoarece instituția noastra nu dispune de conexiune Wi-Fi, lectiile educationale multimedia au fost accesate offline.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                        

                 

                                 


 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva
"Delfinul" Constanta
Str. Semanatorului, Nr.8, Constanta, CP: 900389
Tel: 0241 514 123
Fax: 0241 514 122
E-mail: scsp1cta@yahoo.com