Cui ne adresăm?            

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta educațională 

 

 

Oferim servicii educative și recuperatorii pentru:

- Elevi cu deficiență mintală severă și moderată;

- Elevi cu tulburări din spectrul autist;

- Elevi cu tulburări de: învățare, dezvoltare, adaptare, limbaj și comportament;

- Elevi cu tulburări asociate;

- Elevi cu handicap neurolocomotor, nedeplasabili, prin școlarizare la domiciliu;

- Elevi cu deficiențe ușoare și moderate, integrați în școlile de masă.

 

                                                                                           

Pentru elevii scolarizați în cadrul

CȘEI Delfinul :

- Activități instructiv-educative (nivel primar și gimnazial);

- Terapie logopedică;

- Kinetoterapie;

- Evaluare psihopedagogică, O.S.P;

- Informare și consiliere părinți, ONG-uri, comunitate și aparținători.

 

Pentru elevii cu CES integrați în școlile de masă: 

- Asistență psihopedagogică (testare, evaluare, intervenție prin programe adaptate);

- Alcătuirea planurilor de intervenție personalizate;

- Adaptarea curriculumului;

- Informarea și consilierea părinților și aparținătorilor;

-Informarea și consilierea cadrelor didactice din școlile integratoare.

 

 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva
"Delfinul" Constanta
Str. Semanatorului, Nr.8, Constanta, CP: 900389
Tel: 0241 514 123
Fax: 0241 514 122
E-mail: scsp1cta@yahoo.com