Link-uri utile:

                                               

                      În anul 2012, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă a beneficiat de o finanțare de aproximativ 6000 euro. Această sumă a fost utilizată pentru amenajarea a două clase în care s-au utilizat modalități de structurare și organizarea a spațiului fizic, care să corespundă nevoilor copiilor cu tulburări din spectrul autism și cu întârzieri în dezvoltare.

..............O caracteristică a copiilor cu autism o reprezintă dificultăţile la nivelul limbajului receptiv (adesea copilul nu înțelege limbajul atât de bine cât ar putea crede educatorul că acesta poate) și expresiv (nu își poate comunica nevoile datorită inexistenței sau a insuficienței limbajului necesar comunicării). Slaba memorie secvenţiala îl împiedică pe copil să rețină ordinea evenimentelor (chiar și a celor familiare ), să ştie când se va întampla ceva .De multe ori este puţin capabil sau chiar incapabil de a-și organiza sau de a pune limite la propriul comportament și nu întelege sau nu cunoaşte regulilesociale. Toate acestea îl determină să încerce să atragă atenţia celorlalţi intr-un mod neadecvat sau să prefere să fie singur. Hiper-senzitivitatea la diverşi stimuli poate provoca adesea manifestări mai agitate. Uşurinţa cu care îi poate fi distrasă atenţia, dificultăţile de percepţie si de organizre a timpului sunt alte probleme de care trebuie să se țină seama în procesul instructiv-educativ.

..............Structura și organizarea clasei sau a altor spații în care se produce învățarea , în funcţie de nivelul de înţelegere a copilului, elevului, s-a dovedit a fi de mare ajutor în eliminarea sau ameliorarea problemelor, consecinţe ale deficitelor generate de autism.Structura înseamnă organizarea spatiului fizic al clasei, a timpului (orar/plan)și a metodelor de predare - invatare și aactivităţilor (creearea de situaţii de învațare predictibile ).

 

 

 

                                                                 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva
"Delfinul" Constanta
Str. Semanatorului, Nr.8, Constanta, CP: 900389
Tel: 0241 514 123
Fax: 0241 514 122
E-mail: scsp1cta@yahoo.com