Resurse materiale și umane:

 

►două săli pentru preşcolari;
►două cabinete de asistenţă psihopedagogică pentru preşcolari;
►20 de săli de clasă pentru elevi;
►o sală pentru educaţie fizică;
►o sală pentru kinetoterapie;
►un teren de sport;
►două ateliere pentru instruire practică;
►şase cabinete de terapii specifice;
►o bibliotecă cu sală de lectură;
►două laboratoare AEL;
►un laborator TIC;
►o ludotecă;
►o cameră de resurse pentru invăţământul la domiciliu şi serviciile educaţionale de sprijin ;
►un cabinet medical.

 


        Activitatea educațională și terapeutic recuperatorie este asigurată de :


►profesori psihopedagogi
►profesori și învățători educatori
►profesori logopezi
►profesori kinetoterapeuți

 

        Servicii educaţionale 


        În cadrul acestor activităţi se urmăreşte însuşirea decătre elevi a unor abilităţi cognitive, se vizează obţinerea unor tehnici de învăţare, a unor deprinderi de muncă individuală şi de grup.

                                                                                                                                                                                                                                                                     


 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva
"Delfinul" Constanta
Str. Semanatorului, Nr.8, Constanta, CP: 900389
Tel: 0241 514 123
Fax: 0241 514 122
E-mail: scsp1cta@yahoo.com